Het script mt-check.cgi geeft u informatie over de configuratie van uw systeem en controleert of u alle benodigde componenten heeft om Movable Type te kunnen draaien.

Systeeminformatie

Controleren op Vereist modules

CGI::Cookie

CGI::Cookie is op uw server geïnstalleerd (versie 1.30).

LWP::UserAgent

LWP::UserAgent is op uw server geïnstalleerd (versie 5.834).

File::Spec (version >= 0.8)

File::Spec is op uw server geïnstalleerd (versie 3.3).

Image::Size

Image::Size is op uw server geïnstalleerd (versie 3.231).

CGI

CGI is op uw server geïnstalleerd (versie 3.60).

Controleren op Gegevensopslag modules

Volgende modules zijn vereist door de databases waar Movable Type mee gebruikt kan worden. Op uw server moet DBI en minstens één van de gerelateerde modules geïnstalleerd zijn om de applicatie te doen werken.

DBI (version >= 1.21)

DBI is op uw server geïnstalleerd (versie 1.609).

DBD::mysql

DBD::mysql is op uw server geïnstalleerd (versie 4.013).

DBD::SQLite

DBD::SQLite is op uw server geïnstalleerd (versie 1.27).

DBD::Pg (version >= 1.32)

DBD::Pg is op uw server geïnstalleerd (versie 2.15.1).

DBD::SQLite2

DBD::SQLite2 is op uw server geïnstalleerd (versie 0.33).

Controleren op Optioneel modules

Volgende modules zijn optioneel. Als deze modules niet op uw server geïnstalleerd zijn dan moet u ze enkel installeren als u de functionaliteit nodig heeft die ze toevoegen.

Net::SSLeay

Net::SSLeay is op uw server geïnstalleerd (versie 1.35).

IPC::Run

IPC::Run is op uw server geïnstalleerd (versie 0.84).

Archive::Zip

Archive::Zip is op uw server geïnstalleerd (versie 1.30).

Net::SMTP::TLS

Net::SMTP::TLS is op uw server geïnstalleerd (versie 0.12).

Authen::SASL

Authen::SASL is op uw server geïnstalleerd (versie 2.13).

Storable

Storable is op uw server geïnstalleerd (versie 2.20).

List::Util

List::Util is op uw server geïnstalleerd (versie 1.21).

CGI::PSGI

Deze module en de modules waar deze van afhangt zijn vereist om Movable Type te kunnen gebruiken onder psgi.

CGI::PSGI is niet geïnstalleerd op uw server of CGI::PSGI vereist een andere module die niet is geïnstalleerd. Gelieve de installatiehandleiding te raadplegen voor hulp met de installatie van CGI::PSGI Details

Can't locate CGI/PSGI.pm in @INC (@INC contains: plugins/FormattedTextForTinyMCE/lib plugins/StyleCatcher/lib plugins/MultiBlog/lib plugins/TinyMCE/lib plugins/Textile/lib plugins/WidgetManager/lib plugins/spamlookup/lib plugins/WXRImporter/lib plugins/FormattedText/lib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/lib /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at (eval 171) line 1, line 1662. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 171) line 1, line 1662.

Cache::Memcached

Cache::Memcached is op uw server geïnstalleerd (versie 1.28).

Digest::SHA

Digest::SHA is op uw server geïnstalleerd (versie 5.47).

Cache::File

Cache::File is vereist als u reageerders wenst toe te staan zich aan te melden met de OpenID van Yahoo! Japan.

Cache::File is niet geïnstalleerd op uw server of Cache::File vereist een andere module die niet is geïnstalleerd. Gelieve de installatiehandleiding te raadplegen voor hulp met de installatie van Cache::File Details

Can't locate Cache/File.pm in @INC (@INC contains: plugins/FormattedTextForTinyMCE/lib plugins/StyleCatcher/lib plugins/MultiBlog/lib plugins/TinyMCE/lib plugins/Textile/lib plugins/WidgetManager/lib plugins/spamlookup/lib plugins/WXRImporter/lib plugins/FormattedText/lib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/lib /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at (eval 222) line 1, line 1662. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 222) line 1, line 1662.

Crypt::SSLeay

Crypt::SSLeay is op uw server geïnstalleerd (versie 0.57).

GD

GD is op uw server geïnstalleerd (versie 2.44).

Archive::Tar

Archive::Tar is op uw server geïnstalleerd (versie 1.58).

Safe

Safe is op uw server geïnstalleerd (versie 2.27).

CGI::Parse::PSGI

CGI::Parse::PSGI is op uw server geïnstalleerd (versie onbekend).

Image::Magick

Image::Magick is op uw server geïnstalleerd (versie 6.72).

File::Temp

File::Temp is op uw server geïnstalleerd (versie 0.22).

HTML::Parser

HTML::Parser is op uw server geïnstalleerd (versie 3.64).

XML::SAX

XML::SAX is op uw server geïnstalleerd (versie 0.96).

Scalar::Util

Scalar::Util is op uw server geïnstalleerd (versie 1.21).

Crypt::DSA

Crypt::DSA is op uw server geïnstalleerd (versie 1.17).

SOAP::Lite (version >= 0.5)

SOAP::Lite is op uw server geïnstalleerd (versie 0.714).

Text::Balanced

Text::Balanced is op uw server geïnstalleerd (versie 2.0.0).

Digest::MD5

Digest::MD5 is op uw server geïnstalleerd (versie 2.39).

HTML::Entities

HTML::Entities is op uw server geïnstalleerd (versie 3.64).

XML::Parser

XML::Parser is op uw server geïnstalleerd (versie 2.36).

IO::Socket::SSL

IO::Socket::SSL is op uw server geïnstalleerd (versie 1.31).

IO::Uncompress::Gunzip

IO::Uncompress::Gunzip is op uw server geïnstalleerd (versie 2.021).

Digest::SHA1

Digest::SHA1 is op uw server geïnstalleerd (versie 2.12).

Plack

Deze module en de modules waar deze van afhangt zijn vereist om Movable Type te kunnen gebruiken onder psgi.

Plack is niet geïnstalleerd op uw server of Plack vereist een andere module die niet is geïnstalleerd. Gelieve de installatiehandleiding te raadplegen voor hulp met de installatie van Plack Details

Can't locate Plack.pm in @INC (@INC contains: plugins/FormattedTextForTinyMCE/lib plugins/StyleCatcher/lib plugins/MultiBlog/lib plugins/TinyMCE/lib plugins/Textile/lib plugins/WidgetManager/lib plugins/spamlookup/lib plugins/WXRImporter/lib plugins/FormattedText/lib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/lib /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at (eval 363) line 1. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 363) line 1.

Imager

Imager is op uw server geïnstalleerd (versie 0.72).

IO::Compress::Gzip

IO::Compress::Gzip is op uw server geïnstalleerd (versie 2.021).

XML::Atom

XML::Atom is op uw server geïnstalleerd (versie 0.38).

Net::SMTP

Net::SMTP is op uw server geïnstalleerd (versie 2.31).

MIME::Base64

MIME::Base64 is op uw server geïnstalleerd (versie 3.08).

XMLRPC::Transport::HTTP::Plack

Deze module en de modules waar deze van afhangt zijn vereist om Movable Type te kunnen gebruiken onder psgi.

XMLRPC::Transport::HTTP::Plack is niet geïnstalleerd op uw server of XMLRPC::Transport::HTTP::Plack vereist een andere module die niet is geïnstalleerd. Gelieve de installatiehandleiding te raadplegen voor hulp met de installatie van XMLRPC::Transport::HTTP::Plack Details

Can't locate XMLRPC/Transport/HTTP/Plack.pm in @INC (@INC contains: plugins/FormattedTextForTinyMCE/lib plugins/StyleCatcher/lib plugins/MultiBlog/lib plugins/TinyMCE/lib plugins/Textile/lib plugins/WidgetManager/lib plugins/spamlookup/lib plugins/WXRImporter/lib plugins/FormattedText/lib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/extlib /virtual/mamk/public_html/main/lib /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at (eval 376) line 1. BEGIN failed--compilation aborted at (eval 376) line 1.

Net::SMTP::SSL

Net::SMTP::SSL is op uw server geïnstalleerd (versie 1.01).

Movable Type Systeemcontrole met succes afgerond

Klaar om van start te gaan! Alle vereiste modules zijn geïnstalleerd op de server; u moet geen bijkomende modules installeren. Ga verder met de installatie-instructies.